POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A DATELOR

Help Multiservices (în continuare ”Societatea”) se angajează nu doar să vă ofere servicii de curățenie la cele mai înalte standarde de excelență, ci și să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le furnizați cu respectarea deplină a dispozițiilor legale aplicabile în materie. În momentul în care accesați site-ul www.helpmultiservices.ro (în continuare ”Site-ul” sau ”Helpmultiservices.ro”), solicitați o ofertă sau trimiteți un CV în vederea angajării, ne furnizați o serie de date cu caracter personal.

Prezenta politică de confidențialitate („Politica”) descrie ce tipuri de date cu caracter personal sunt prelucrate, cum sunt acestea utilizate, care sunt opțiunile dvs. în legătură cu aceste prelucrări, precum și modul în care Societatea va respecta drepturile pe care le aveți în calitate de persoană vizată, conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal și în mod specific în acord cu Regulamentul (UE) 2016/679 („GDPR”).

Termenii date cu caracter personal, prelucrare, operator, persoană împuternicită, persoană vizată, transfer, acces, ștergere vor avea, în cele ce urmează, sensul conferit prin normele GDPR.

ÎNAINTE DE A UTILIZA PLATFORMA HELPMULTISERVICES.RO SAU SERVICIILE NOASTRE, VĂ RECOMANDĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEASTĂ POLITICĂ PENTRU A ÎNȚELEGE CUM VĂ SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL.

 1. Cine este responsabil de prelucrarea datelor dvs.?

Help Multiservices SRL, Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 7, București, Sector 6, este operatorul datelor cu caracter personal, conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal, în ceea ce privește datele cu caracter personal ale persoanelor vizate colectate și prelucrate prin intermediul Platformei Helpmultiservices.ro.

Pentru orice întrebări/informații privind activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, Societatea poate fi contactată la următoarele date de contact: telefon 021.311.04.14, e-mail office@helpcuratenie.ro, persoană de contact: Popa Daniel.

 1. Ce date prelucrăm?

Prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

Date pe care le furnizați în vederea prestării serviciilor de curățenie

Atunci când solicitați o ofertă de prestare a serviciilor noastre, trebuie sa ne furnizati o serie de date, cum ar fi: nume, prenume, număr de telefon, e-mail, suprafața imobilului și informații cu privire la serviciilor solicitate. În ipoteza în care oferta vizează o persoană juridică, nu vom solicita numele și prenumele, ci denumirea persoanei juridice, precum și datele de contact ale unei persoane de contact din cadrul respectivei persoane juridice.

Telefonul și e-mail-ul sunt oferite în scopul contactării de către reprezentanții Societății în vederea furnizării serviciilor.

De asemenea, în rubrica ”Alte mențiuni” ne puteți furniza alte date cu caracter personal, precum adresa imobilului, deși la momentul solicitării ofertei nu ne este necesară în mod specific adresa imobilului. Ulterior, în momentul confirmării ofertei și deplasării personalului în vederea prestării serviciilor, vă vom solicita comunicarea adresei respectivei locații.

În cazul în care ne contactați pentru a stabili o relație comercială de durată în calitate de client/furnizor, vom solicita comunicarea datelor necesare pentru desfășurarea operațiunilor comerciale, precum: nume și prenumele persoanei de contact, număr de telefon, adresă e-mail.

Date pe care le furnizați în vederea angajării

În cazul trimiterii unei solicitări de angajare prin completarea secțiunii ”Angajări”, ne furnizați o serie de date, precum: nume, prenume, telefon, e-mail, date rezultate din scrisoarea de intenție, date rezultate din cv.

Telefonul și e-mail-ul sunt solicitate în vederea contactării dumneavoastră în vederea angajării.

Datele rezultate din accesarea Site-ului

Folosim dispozitive cookies și alte tehnologii similare pentru a îmbunătăți activitatea Site-ului și a identifica preferințele dumneavastră. Detalii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prin dispozitivele cookies se regăsesc în cadrul Politicii de cookies.

 1. De ce vă prelucrăm datele cu caracter personal?

În cele ce urmează vă vom informa cu privire la scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dvs cu caracter personal, precum și cu privire la temeiul legal pentru prelucrarea datelor.

Scop

Detailii

Temei Juridic

Oferirea și prestarea serviciilor de curățenie

Datele solicitate în cadrul rubricii ”Curățenie la domiciliu” sunt solicitate exclusiv în vederea comunicării unei oferte și a prestării servicilor de curățenie.

Prin furnizarea datelor de contact, vă manifestați acordul de a fi contactat de reprezentanții Societății în vederea transmiterii ofertei de prestare a serviciilor și a comunicării adresei locației unde vor fi prestate serviciile. De asemenea, datele vor fi folosite în scopul prestării serviciilor în concret – deplasarea personalului la adresa indicată, contactarea persoanei de contact în vederea permiterii accesului pentru prestarea serviciilor.

În măsura în care ne furnizați în cadrul rubricii ”Alte mențiuni” alte date cu caracter personal în afară de cele solicitate, vă manifestați în mod expres consimțământul pentru prelucrarea acestora, în măsura în catre ne sunt necesare pentru prestarea serviciilor de curățenie (ex: date privind starea de sănătate a unei persoane la domiciliul căreia se vor presta serviciile). În măsura în care aceste date nu ne sunt necesare, Societatea va lua măsurile necesare pentru ștergerea acestora.

Temeiul juridic: art. 6(1)(b) GDPR – incheierea si executarea contractului

Art. 9 alin. (2) lit. (a) din GDPR

Recrutare

Prelucrăm o serie de date cu caracter personal pentru a recruta viitori angajați prin intermediul rubricii ”Angajări” de pe website.

Prin furnizarea datelor de contact, vă manifestați acordul de a fi contactat de reprezentanții Societății în vederea recrutării.

În măsura în care ne furnizați în cadrul Scrisorii de intenție ori CV-ului alte date cu caracter personal în afară de cele solicitate, vă manifestați în mod expres consimțământul pentru prelucrarea acestora, în măsura în catre ne sunt necesare pentru prestarea serviciilor de curățenie (ex: date privind starea de sănătate relevante pentru angajare). În măsura în care aceste date nu ne sunt necesare, Societatea va lua măsurile necesare pentru ștergerea acestora.

Temeiul juridic: art. 6(1)(b) GDPR – incheierea si executarea contractului

Art. 9 alin. (2) lit. (a) din GDPR

Analize si statistici privind functionarea Site-ului, cookies si tehnologii similare

Putem folosi datele cu caracter personal pe care le furnizeaza utilizatorii Site-ului pentru scopul efecturarii unor analize si statistici privind serviciile noastre, inclusiv a modului in care functioneaza Site-ul Helpmultiservices.ro. Analizele si statisticile pe care le facem ne ajuta sa intelegem mai bine cum am putea sa imbunatatim Serviciile noastre sau functionalitatile Site-ului.

In efectuarea analizelor si statisticilor utilizam de asemenea cookies si alte tehnologii similare conform Politicii privind Cookies.

De asemenea, cookie-urile si tehnologiile similare sunt utilizate pentru a va oferi publicitate bazata pe interes.

Temei juridic: art. 6(1)(f) GDPR interes legitim

In functie de tipologia cookie-urilor utilizate si a tehnologiilor similare temeiul juridic este: art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim pentru cookies necesare si functionale sau art. 6(1)(a) GDPR – consimtamant pentru cookie-urile de analiza, tracking si publicitate comportamentala.

Îndeplinirea unor obligații legale

Uneori, prelucrarea datelor este necesară pentru a ne îndeplini obligațiile legale ce ne revin, cum ar fi:

 • Operațiuni referitoare la facturare, plata impozitelor și a contribuțiilor relevante, raportarea catre autoritățile fiscale relevante și ținerea unor evidențe contabile;

 • arhivarea datelor conform legislației aplicabile.

Temei juridic: art. 6(1)(c) GDPR – executarea unei obligații legale

Apărarea drepturilor și intereselor în justiție

Pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție în cadrul unei proceduri în fața unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri oficiale în care este implicată Societatea, în cazul existenței unui litigiu.

Temei juridic: art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim

 1. Cui dezvăluim datele?

Putem dezvălui datele dvs cu caracter personal către (i) entitățile și/sau persoanele împuternicite de noi sau cu care colaborăm în vederea furnizării serviciilor (cum ar fi societatea care ne oferă servicii de contabilitate sau societatea care asigură mentenanța Site-ului Helpmultiservices.ro, (ii) dacă avem obligatia de a divulga datele personale in scopul conformîării cu orice obligație legală sau decizie a unei autorităti judiciare, autorităti publice sau organ guvernamental; sau (iii) dacă ni se cere sau ni se permite în alt mod să facem acest lucru conform legislației aplicabile.

De asemenea, datele dvs cu caracter personale pot fi dezvăluite terților furnizori de cookies și tehnologii similare conform celor descrise în cadrul Politicii privind cookies.

 1. Pentru ce perioadă stocăm datele?

Realizăm stocarea datelor dvs cu caracter personal pentru perioada necesară pentru îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Cu privire la datele cuprinse în facturi sau necesare pentru operațiunilede contabilitate, acestea vor fi stocate pentru perioada obligatorie prevăzută de dispozițiile legale în materie.

Celelalte date cu caracter personal vor fi stocate pentru perioada necesară prestării serviciilor de curățenie către dumneavoastră. Ulterior prestării serviciilor, datele vr fi păstrate pentru o perioadă, avînd în vedere că ele ne sunt necesare în măsura în care ne cointactați ulterior pentru prestarea serviciilor de curățenie. Datele vor fi șterse în termen de cel mult 3 ani de la ultima solicitare în vederea prestării serviciilor.

În cazul furnizării datelor în vederea recrutării, datele vor fi stocate pe durata procedurilor de recrutare. Ulterior, datele vor fi stocate în cadrul încheierii și executării contractului de muncă, împreună cu alte date necesare pentru încheierea și executarea acestui contract. Datele communicate în cadrul scrisorii de intenție/CV-ului care nu ne sunt necesare în vederea recrutării vor fi șterse definitiv.

În măsura în care procesul de recrutare nu se finalizează cu angajarea dumneavoastră, datele vor fi șterse în termen de cel mult 3 luni de la momentul comunicării răspunsului privind solicitarea de angajare. Societatea își rezervă dreptul de a stoca datele peste acest termen în situația excepțională în care nu a procedat la angajarea dvs. din cauza lipsei unui post disponibil la acel moment, dar dorește să vă contacteze în vederea angajării imediat ce un post ar deveni vacant. În această situație, Societatea va stoca datele dvs. pentru o perioadă de cel mult 5 ani.

Datele aferente cookie-urilor și tehnologiilor similare sunt păstrate conform termenelor specifice setate pentru respectivele tehnologii, termenul de stocare putând fi între durata sesiunii de navigare (pentru cookie de sesiune) și o durată de până la 2 ani (pentru cookies de analiză).

 1. Ce drepturi aveți în calitate de persoană vizată?

Conform legii, vă sunt recunoscute următoarele drepturi în calitate de persoană vizată:

 1. Dreptul de acces

puteți obține de la noi confirmarea că prelucram datele dvs. personale, precum și informații privind specificul prelucrării.

 1. Dreptul de a corecta datele

puteți să ne solicitați să modificăm datele dvs. personale incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete.

 1. Dreptul la ștergere

puteți solicita ștergerea datelor personale atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm; (ii) v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele trebuie șterse conform legislației relevante.

 1. Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție

puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe baz de consimțământ. De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Societătii, din motive care țin de situația dvs. specifică.

 1. Restricționare

în anumite condiții puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale.

 1. Dreptul la portabilitatea datelor

în măsura în care prelucrăm datele prin mijloace automate, puteți să ne solicitați, în conditiile legii, să furnizăm datele dvs. într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat. Dacă ne solicitați acest lucru, putem să transmitem datele dvs. unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

 1. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere

aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile:

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din România

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poștal 010336 București, România

anspdcp@dataprotection.ro

PENTRU EXERCITAREA DREPTURILOR MENȚIONATE MAI SUS, NE PUTEȚI CONTACTA UTILIZÂND DATELE DE CONTACT MENȚIONATE LA SECȚIUNEA 1.